LANOVKY

Žiadosť na obsluhu lesnej techniky - LANOVKY.pdf (561216)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Lanovka lesný stroj

Obsluha lesných lanoviek, prevádzka, praktická realizácia údržby a opráv.

Všeobecné požiadavky týkajúce sa obsluhy lesných lanoviek.

Základné delenie lanoviek.

Príslušenstvo lesných lanoviek, lanové vozíky, montážne a pracovné pomôcky, druhy lán lesných lanoviek.

Praktická realizácia údržby a opráv.

Montáž a demontáž lesnej lanovky.

Projektovanie sústreďovania dreva lesnou lanovkou.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s lesnou lanovkou. Doba trvania kurzu je 26 vyučovacích hodín.

Frekventant musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý.

 

Kontakt

Firma - Ing. Miroslav RABČAN Školská č. 304
Liesek
027 12

GPS:
49.36150549
19.66570437


www.rabcanmiroslav.com
0903 515 776
Ing. Miroslav RABČAN - riaditeľ
0902 878 729
Ing. Vlasta ČURHOVÁ
Technik PO a BOZP
- školiace stredisko - PREUKAZY
miroslavrabcan@gmail.com. alebo wlasticka.firmarabcan@gmail.com