Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

Absolvent kurzu je oprávnený obsluhovať motorovú pílu ako pilčik pri inej činnosti alebo na  prácu v lese  podľa príslušného

rozsahu oprávnenia

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu motorovej píly pri iných činnostiach.

  • zvládnutie základných pracovných činností pri práci s ručnou motorovou reťazovou pílou pri manipulácii dreva, odvetvovaní
  • zvládnutie údržby ručnej motorovej reťazovej píly
  • osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci

Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov
Periodicita preškolení: 2 roky

 

 

Kontakt

Firma - Ing. Miroslav RABČAN Školská č. 304
Liesek
027 12

GPS:
49.36150549
19.66570437


www.rabcanmiroslav.com
0903 515 776
Ing. Miroslav RABČAN - riaditeľ
0902 878 729
Ing. Vlasta ČURHOVÁ
Technik PO a BOZP
- školiace stredisko - PREUKAZY
miroslavrabcan@gmail.com. alebo wlasticka.firmarabcan@gmail.com