Obsluha UKT a Š LKT

Obsluha lesných kolesových traktorov / ŠLKT, UKT a ostatných vybraných lesníckych technických zariadeniach pri sústreďovaní dreva

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu lesných kolesových traktorov a ostatných vybraných lesníckych technických zariadeniach pri sústreďovaní dreva.

  • ovládanie technológie sústreďovania dreva
  • zásady zostavovania a vlečenia nákladu
  • osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci

Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov, VP skupina T
Periodicita preškolení: 2 roky
 

 

Kontakt

Firma - Ing. Miroslav RABČAN Školská č. 304
Liesek
027 12

GPS:
49.36150549
19.66570437


www.rabcanmiroslav.com
0903 515 776
Ing. Miroslav RABČAN - riaditeľ
0902 878 729
Ing. Vlasta ČURHOVÁ
Technik PO a BOZP
- školiace stredisko - PREUKAZY
miroslavrabcan@gmail.com. alebo wlasticka.firmarabcan@gmail.com