Práce vo výškach

Iso 9001

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle vyhlášky SÚBP SR č. 374/1990 Zb.       § 9 odst. 2:
 

  1. vo výškach nad 1,5 m keď pracovníci nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh
  2. na pohyblivých pracovných plošinách
  3. na rebríkoch vo výške väčšej ako 5m
  4. vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií

 

Kontakt

Firma - Ing. Miroslav RABČAN Školská č. 304
Liesek
027 12

GPS:
49.36150549
19.66570437


www.rabcanmiroslav.com
0903 515 776
Ing. Miroslav RABČAN - riaditeľ
0902 878 729
Ing. Vlasta ČURHOVÁ
Technik PO a BOZP
- školiace stredisko - PREUKAZY
miroslavrabcan@gmail.com. alebo wlasticka.firmarabcan@gmail.com