Univerzálny kolesový traktor - UKT

Žiadosť do kurzu na obsluhu UKT.pdf (559712)

 

 

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu lesných kolesových traktorov a ostatných vybraných lesníckych technických zariadeniach pri sústreďovaní dreva.
•  ovládanie technológie sústreďovania dreva
•  zásady zostavovania a vlečenia nákladu
•  osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci
Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov, Vodičské oprávnenie typu "T"
Periodicita preškolení: 2 roky

Aktualizačná odborná príprava . 1 x za 5rokov
Trvanie: 32 hodín t.j. 8hodín denne
 

 

Kontakt

Firma - Ing. Miroslav RABČAN Školská č. 304
Liesek
027 12

GPS:
49.36150549
19.66570437


www.rabcanmiroslav.com
0903 515 776
Ing. Miroslav RABČAN - riaditeľ
0902 878 729
Ing. Vlasta ČURHOVÁ
Technik PO a BOZP
- školiace stredisko - PREUKAZY
miroslavrabcan@gmail.com. alebo wlasticka.firmarabcan@gmail.com