Obsluha tlakových zariadení

Kurzy odbornej spôsobilosti v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

Kurz obsluhy tlakových zariadení je určený na oboznámenie uchádzača s bezpečnostnotechnickými požiadavkami pre obsluhu tlakových zariadení a overenie vedomosti.

Do základného kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov, ktorý pri nástupe do kurzu doloží :

  1. prihlášku do kurzu
  2. lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti

Kontakt

Firma - Ing. Miroslav RABČAN Školská č. 304
Liesek
027 12

GPS:
49.36150549
19.66570437


www.rabcanmiroslav.com
0903 515 776
Ing. Miroslav RABČAN - riaditeľ
0902 878 729
Ing. Vlasta ČURHOVÁ
Technik PO a BOZP
- školiace stredisko - PREUKAZY
miroslavrabcan@gmail.com. alebo wlasticka.firmarabcan@gmail.com