Viazač bremien

Žiadosť do kurzu na Viazača Bremien.pdf (626863)

    

    KURZ viazača bremien

Vykonávam výchovu a vzdelávanie pre osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení a viazačov bremien - zdvíhacie zariadenia - základné školenie, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 7 a § 16 odst. (1), (4) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 15 a § 17 (oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 27 odst. (3))

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE - 1 x 24mesiacov

Aktalizačná odborná príprava - 1 x 5 rokov

 

 

 

 

Kontakt

Firma - Ing. Miroslav RABČAN Školská č. 304
Liesek
027 12

GPS:
49.36150549
19.66570437


www.rabcanmiroslav.com
0903 515 776
Ing. Miroslav RABČAN - riaditeľ
0902 878 729
Ing. Vlasta ČURHOVÁ
Technik PO a BOZP
- školiace stredisko - PREUKAZY
miroslavrabcan@gmail.com. alebo wlasticka.firmarabcan@gmail.com